حق العمل کاری

 حق العمل کاری

زمانی که قرار است، کالایی وارد کشورمان شود، در اولین گام باید از گمرکات عبور کند و مجوز های قانونی لازم را اخذ کند، تا شخص حقیقی یا حقوقی وارد کننده بتواند کالا را به دست مصرف کننده در داخل برساند. انجام امور مربوط به این ترخیص از گمرکات را امور حق العمل کار گمرک می نامند. به طور معمولی هر شخص حقیقی می تواند برای ترخیص کردن کالای مربوط به افراد حقوقی یا حقیقی و حتی برای خودش تا سقف 10 مرتبه اقدام کنند. این اقدام در قالب اخذ وکالت از جانب وارد کننده حقیقی یا حقوقی کالا با انجام امور ترخیص در گمرکات انجام می شود. انجام این امور با وکالتی که از جانب وارد کننده اخذ شده به نام وکیل خواهد بود. البته باید ذکر کنیم که اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد کننده نیز شخصاً می توانند اقدام به ترخیص کردن کالای خود از گمرکات کنند. پیگیری و انجام امور مربوط به ترخیص کالا از گمرکات نیازمند داشتن دقت، و سابقه می باشد، موضوع مهمی که در این کار حائز اهمیت میباشد؛ چنین است، که ترخیص کننده کالا باید از جانب وارد کننده امین و امانتدار به شمار رود. این قسمت تو پرانتز رو جداگونه و پررنگ تر از بقیه متن نوشته بشه(به موجب این خدمت شرکت تجارت فربود آرمان وکالت شما را در انجام تشریفات گمرکی به عهده می گیرد).